Signalen

Status

LED-signalen

Bridge normaal bedrijf

LED uit

Gegevensoverdracht

LED blinkt gedurende de gegevensoverdracht tussen het Smart Lock en de Bridge

Pairing-modus
De Bridge kan met een Smart Lock verbonden worden

LED brandt constant

Onderhoudsmodus
De Bridge-instellingen kunnen via de Nuki-app beheerd worden

LED knippert gelijkmatig

Fout:
Geen Smart Lock verbonden
Geen verbinding met de Nuki-servers
Geen wifi-verbinding
Andere fout

LED knippert om de 10 seconden
1x
2x
3x
4x
Was dit artikel nuttig?Contact us

Support Chat Chat status:
Chat is alleen beschikbaar in het Engels!

Support Hotline Telefoonnummers tonen

Email Support Send us an email, if you have any questions.
We are happy to help.


Support aanvraag

Nuki Pro Partner Support