Fob signalen

Status

LED-signaal

Fob inactief

LED uit

Knop ingedrukt

LED knippert 1x kort

Koppelmodus  (knop 5 sec. ingedrukt houden)

LED brandt continu

Onderhoudsmodus  (Fob 2e generatie, knop 10 sec. ingedrukt houden)

LED knippert continu

Storing: LED knippert kort
Smart Lock is buiten bereik / storing in de verbinding 2x
Autorisatiestoring 3x
Fob is in het gebruikersbeheer gedeactiveerd 4x
Vergrendelen op het moment niet toegestaan, de Fob heeft een tijdelijke restrictie in het gebruikersbeheer 5x
Fob is niet met een Smart Lock verbonden 6x
Andere storing 7x


Was dit artikel nuttig?Contact us

Support Chat Chat status:
Chat is alleen beschikbaar in het Engels!

Support Hotline Telefoonnummers tonen

Email Support Send us an email, if you have any questions.
We are happy to help.


Support aanvraag

Nuki Pro Partner Support