Mogelijke oorzaken van het snel leegraken van de batterij

De volgende factoren zijn van invloed op de levensduur van de batterij van je Smart Lock:

 • Het aantal keren dat het slot bediend wordt
  Hoe vaker je de Smart Lock in werking stelt, des te eerder zal de batterij daarvan op zijn. Uitgaande van een gemiddelde van acht tot tien keer per dag dat het slot wordt bediend, zullen de meegeleverde alkaline batterijen het enkele maanden uithouden voordat ze volledig op zijn.

 • Lage temperaturen
  De omgevingstemperatuur is van invloed op zowel gewone als oplaadbare batterijen: bij lage temperaturen raken ze veel sneller leeg. Bij zeer lage temperaturen kunnen de deuren bovendien nogal eens vervormd raken. Naarmate de temperaturen zakken, trekken de deuren krom waardoor ze in de regel stijver worden.

 • Open de deur
  Als je een knop of een grendel aan de buitenkant van de deur hebt zitten en de vergrendeling daardoor heel vaak wordt verschoven (“open de deur”), kunnen de batterijen veel eerder leegraken. Het verschuiven van de grendel kost extra kracht. Verder is ook de afstand die dan moet worden overbrugd om de deur te openen groter dan wanneer de deur alleen van slot hoeft te worden gehaald. We adviseren daarom de Nuki Power Pack te gebruiken, omdat deze veel beter met pieken in het verbruik kan omgaan dan alkaline batterijen.

 • Het aantal keren dat de status van de deursensor verandert
  Onder bepaalde omstandigheden kan de deursensor ook een negatieve uitwerking hebben op het verbruik van de batterij. Dat is het geval wanneer de status van de deursensor vaak wisselt tussen "open" en "gesloten".
  Bij elke verandering van status wordt de Smart Lock uit de slaapstand gehaald om de status correct aan te geven, waarbij deze via je Nuki Bridge zo nodig wordt gesynchroniseerd met het Nuki Web. In de slaapstand verbruikt de Smart Lock veel minder energie. Het is als je te maken hebt met een hoger verbruik van de batterij daarom de moeite waard om nog eens goed te kijken of de deursensor wel naar behoren werkt.

 • Klemmende deur
  De Nuki Smart Lock werkt met een kracht van 2 Nm – dit is ongeveer de kracht die een volwassene met één hand moet zetten om de sleutel in het slot te verdraaien. Klemmende deuren zijn daarom in principe voor de Nuki Smart Lock geen probleem.
  Het klemmen van de deur heeft echter wel een uitwerking op het verbruik van de batterij. Hoe meer de deur klemt, des te meer stroom zal er nodig zijn om de motor van de Nuki Smart Lock aan te drijven. Daardoor gaat de batterij minder lang mee.

  Om het verbruik van de batterij zo laag mogelijk te houden, moet je altijd kijken of de sleutel terwijl de deur dicht is gemakkelijk en ongehinderd kan worden verdraaid. Als er bij een dichte deur meer kracht moet worden gezet om de sleutel te verdraaien, kun je er het best maar een vakman bij halen om de deur opnieuw voor je te richten.

 • Communicatie via Bluetooth
  Wanneer de status van je Smart Lock heel vaak via Bluetooth of geïntegreerde functies wordt opgevraagd, heeft dat gevolgen voor de toestand van de batterij van de Smart Lock. Vooral bij de geautomatiseerde toepassingen van Smart Home wordt de status steeds vaker opgevraagd, met alle gevolgen van dien voor het stroomverbruik. Elke keer dat de status wordt opgevraagd, wordt de Smart Lock uit de slaapstand gehaald, waarvoor dan weer extra energie nodig is die moet komen van de batterij. In de interactieve modus verbruikt de Smart Lock veel minder energie.

 • Verkeerd type batterij ingesteld/gevonden
  Wanneer in de administratie van de Smart Lock een verkeerd type batterij is ingesteld of aangetroffen, gaat dat ten koste van de levensduur daarvan en kun je ook onjuiste meldingen over de batterij krijgen.
  Je kunt het batterijtype ook handmatig instellen via de Nuki-app (versie 1.6 of hoger en Smart Lock firmware-versie 1.4.5 of hoger). Tik op het gewenste Smart Lock in de Nuki-app en open de instellingen. Ga vervolgens naar Smart Lock beheren > Type batterij.


Was dit artikel nuttig?Contact us

Support Chat Chat status:
Chat is alleen beschikbaar in het Engels!

Support Hotline Telefoonnummers tonen

Email Support Send us an email, if you have any questions.
We are happy to help.


Support aanvraag

Nuki Pro Partner Support