Een bestaand toegangsrechten bewerken

Het bewerken of wissen van een bestaande gebruiker gaat bij toegangsrechten voor de Nuki-app op dezelfde manier als bij de toegangscode voor een Keypad.

Wanneer een gebruiker van de lijst is geselecteerd, worden de volgende bijzonderheden met betrekking tot het toegangsrecht weergegeven:

 • Naam, e-mailadres en de mogelijkheden om dit te bewerken
 • Activiteiten van de gebruiker(s)
 • Een overzicht van de apparaten waar een gebruiker toegang toe heeft, en de mogelijkheid deze toegangsrechten te bewerken.

Je hebt verschillende mogelijkheden voor het bewerken van een bestaande gebruiker:

 • Aanmaken van toegangsrecht voor de geselecteerde gebruiker voor een ander apparaat door te tikken op "Nieuw toegangsrecht aanmaken".
 • Wijzigingen aanbrengen in de gegevens van een bestaand toegangsrecht door het gewenste apparaat te selecteren en het toegangsrecht te bewerken via het vakje "Actie kiezen".
 • Wissen van de gebruiker en alle daaraan verleende toegangsrechten door in het bovenste gedeelte te klikken op "Wissen".
  Wanneer een toegangsrecht is gewist, wordt er ook een e-mail verzonden – wanneer de gebruiker tenminste gekoppeld is aan een bepaald e-mailadres – om deze gebruiker te laten weten dat het toegangsrecht is ingetrokken.
 • Een toegangsrecht activeren of deactiveren.
  Bij het deactiveren van een toegangsrecht blijven de instellingen voor dit recht behouden, alleen kan daar vanaf dat moment geen gebruik meer van worden gemaakt. De optie “Deactiveren” is de beste keus als je weet dat je voor een bepaalde gast de toegang op een later tijdstip weer mogelijk wilt maken.

Opgelet: Als het bewerken of wissen van toegangsrechten niet lukt, volgt dan de stappen van de probleemoplosser die hier verderop staan beschreven.Was dit artikel nuttig?Contact us

Support Chat Chat status:
Chat is alleen beschikbaar in het Engels!

Support Hotline Telefoonnummers tonen

Email Support Send us an email, if you have any questions.
We are happy to help.


Support aanvraag

Nuki Pro Partner Support