Auto Unlock optimaliseren

Met de Auto Unlock-functie ontgrendelt Nuki automatisch je deur zodra je thuiskomt.

Lokaliseringsdiensten

Kijk eerst of de lokaliseringsdiensten wel op je smartphone zijn geïnstalleerd. De lokalisering is nodig om te kunnen bepalen of je al in de buurt van je huis bent. Lokaliseringsdiensten kunnen worden geactiveerd via de instellingen van je smartphone.

De Nuki-app toestemming geven gebruik te maken van de locatiegegevens
De Nuki-app moet toestemming hebben om gebruik te kunnen maken van de locatiegegevens van het besturingssysteem van je smartphone. Wanneer de Nuki-app geen toestemming heeft om locatiegegevens te ontvangen, kan de Auto Unlock ook niet gebruikt worden. Hier vind je wat meer informatie over de Auto Unlock en hoe dat werkt. Of de Nuki-app toestemming heeft om locatiegegevens te ontvangen, kun je bekijken en veranderen in de instellingen van je smartphone.

Mobiele datadiensten

Om te bepalen waar je toestel zich ongeveer bevindt, maken de lokaliseringsdiensten gebruik van zowel GPS en Bluetooth als van de locatiegegevens van wifi-netwerken en zendmasten. Door mobiele datadiensten in te schakelen kan de locatie makkelijker en accurater worden bepaald.

Bluetooth

Auto Unlock werkt alleen via Bluetooth. Zodoende is gewaarborgd dat je ook werkelijk dicht bij je Nuki-apparaat bent als Nuki de deur voor je opent.
Het besturingssysteem van je smartphone stelt vast waar je bent en geeft dit zodra je binnen de Geofence komt door aan de Nuki-app. De Nuki-app laat Bluetooth dan scannen naar de Nuki-apparaat. Zodra er dan een verbinding via Bluetooth tot stand komt, wordt de deur geopend.

Wi-Fi

Wanneer je wifi activeert, wordt de kwaliteit van Smart Actions beter doordat met wifi je smartphone makkelijker te lokaliseren is.
Het besturingssysteem van je smartphone maakt om de locatie te bepalen gebruik van verschillende bronnen. Behalve GPS en de informatie van zendmasten zorgen ook de wifi-netwerken ervoor dat exact kan worden bepaald waar jij je bevindt. Zelfs als je op dit moment niet verbonden bent met een netwerk, is het toch belangrijk om wifi op je smartphone te activeren.
Je smartphone krijgt van de wifi-netwerken in de omgeving duidelijkheid over de verschillende locaties. Als er iets aan jouw locatie verandert, wordt dat snel gesignaleerd en doorgegeven aan de Nuki-app.

Energiebesparende instellingen van je telefoon

Zorg ervoor dat het optimaliseren van de batterij voor de Nuki-app is uitgeschakeld. De bedoeling van het optimaliseren van de batterij is dat het stroomverbruik van je smartphone zo laag mogelijk wordt gehouden. Het gevolg is alleen wel dat daardoor de Nuki-app van de achtergrond verdwijnt en het opvragen van de locaties en net scannen met Bluetooth wordt geweigerd. 
Vanwege de energiebesparende instellingen van je telefoon moet je misschien een paar seconden buiten voor je deur wachten totdat de deur automatisch ontgrendeld wordt. Dit kan je verhelpen door je smartphone uit de standby-modus te halen. Druk op de home- of de aan/uit-knop van je smartphone als je bijna bij de deur bent – zo werkt Nuki Auto Unlock nog sneller.

Android: Batterijbesparingsinstellingen

Wanneer je een Android toestel hebt, moet je het optimaliseren van de batterij uitschakelen voor de Nuki-app, zodat die van het besturingssysteem zonder vertraging de gegevens voor de locatie kan ontvangen die nodig zijn voor Smart Actions. 
Afhankelijk van het type smartphone of de versie van het besturingssysteem, kan het voorkomen dat na een systeemupdate bepaalde energiebesparende instellingen toch weer actief worden, zelfs als je ze voor de Nuki-app eerder al gedeactiveerd had. Daarom is het raadzaam dit af en toe even na te kijken bij de app-instellingen van je smartphone. 
Ook is het verstandig de Nuki-app af en toe te openen, waardoor het systeem begrijpt dat dit belangrijk is en zorgt dat het de locatiegegevens tijdig ophaalt. Als de Nuki-app van het programma geen locatiegegevens ontvangt, kan de functie Auto Unlock niet worden uitgevoerd.

Android: De nauwkeurigheid van het lokaliseren vergroten

Met deze stand kan de huidige locatie nauwkeuriger worden bepaald. Om je exacte positie te bepalen ontvangt je smartphone informatie via GPS en van wifi-stations en zendmasten in de omgeving. De Nuki-app blijft op de achtergrond actief, waardoor de informatie over de locatie aanzienlijk wordt verbeterd.
Verder zorgt ook de zogeheten "activiteitenherkenning" ervoor dat het valideren dat gebeurt bij het binnenkomen of verlaten van een geofence, beter verloopt.

Auto Unlock-expertinstellingen

De Auto Unlock-expertinstellingen kan je gebruiken om de Nuki-instellingen voor automatische vergrendeling aan je eigen wensen aan te passen.
Voordat er aan deze speciale instellingen iets wordt gewijzigd, moet deze functie met de standaardinstellingen normaal werken. Wanneer de functie Auto Unlock niet werkt als gewenst, moet je de speciale instellingen resetten en de Auto Unlock eerst een paar dagen bij normaal gebruik testen met de standaardinstellingen.

Auto Unlock-informatiescherm

Het Auto Unlock-informatiescherm bevat een kaart waarop je de huidige Auto Unlock-status kunt volgen.Was dit artikel nuttig?Contact us

Support Chat Chat status:
Chat is alleen beschikbaar in het Engels!

Support Hotline Telefoonnummers tonen

Email Support Send us an email, if you have any questions.
We are happy to help.


Support aanvraag

Nuki Pro Partner Support